كارگروه رفاهی و خدماتی

آئين‌نامه كارگروه رفاهی و خدماتی- كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

  1. کلیات:

1-1. كارگروه رفاهی و خدماتی، براساس مفاد ماده 23 اساسنامة كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران و به‌منظور فراگيرتر شدن دامنة فعاليت كانون و جلب مشاركت اعضا، در جهت پيشبرد اهداف كانون و اجراي برنامه‌هاي پيش‌رو، تشكيل مي‌گردد. کارگروه، زیرمجموعۀ هیأت مدیره خواهد بود و هرگونه فعالیت آن با تأیید هیأت مدیره می باشد.

1-2. هدف از تشكيل كارگروه رفاهی و خدماتی، ارائه و توسعۀ خدمات رفاهی به اعضای کانون از طریق ایجاد تسهیلات ورزشی، تفریحی، بهداشتی و درمانی و … می باشد.

1-3. محل كارگروه، دفتر كانون است.

  1. ساختار:

2-1. کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضای کانون تشکیل می‌شود که یک نفر از آنها حتماً عضو هیأت مدیره است که علاوه بر مدیریت کارگروه، رابط کارگروه و هیأت مدیره هم خواهد بود. وظیفۀ رابط، ایجاد هماهنگی میان فعالیت های کارگروه و برنامه‌ریزی‌های کلان هیأت مدیره و همچنین نظارت بر تطابق فعالیت های کارگروه با مفاد اساسنامه و امکانات مالی کانون می‌باشد.

2-2. مدت فعالیت کارگروه تا پایان دورۀ تصدی هیأت مدیره خواهد بود. تمدید دورۀ فعالیت کارگروه در هیأت مدیرۀ بعدی منوط به تصویب هیأت مدیرۀ جدید می باشد.

2-3. كارگروه مي‌تواند بر حسب ضرورت و امكانات از ميان اعضا و علاقمندان، زيرگروه‌هاي كاري حول موضوع‌ها و اقدام‌هاي مشخص تشكيل دهد.

  1. فعالیت کارگروه:

3-1. فعاليت كارگروه‌ رفاهی و خدماتی شامل موارد زیر خواهد بود. با استمرار فعالیت کارگروه، سایر موارد و موضوعات به صورت پیشنهاد ارائه و درصورت تأیید هیأت مدیره در دستور کارِ کارگروه قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی برای:

  • تأمین امکانات مناسب ورزشی و تفریحی جهت استفاده اعضا و خانوادۀ آنها
  • برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی داخلی و خارجی جهت استفادۀ اعضا و خانوادۀ آنها
  • ایجاد تسهیلات برای بازدید اعضا و خانوادۀ آنها از موزه ها و مراکز گردشگری سراسر کشور
  • انجام اقدامات لازم در خصوص امور بیمه ای اعضا و خانواده های ایشان از طریق انعقاد قراردادهای تکمیلی (درمان، عمر، حوادث) از طریق واحدهای ذیربط
  • رايزني با مراكز خرید، فروشگاه های معتبر و رستوران ها، جهت انعقاد قرارداد برای ارائۀ تخفیف به اعضای کانون
  • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت مدیره و ارتباط با سایر کارگروه ها.

3-2. جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضای کارگروه رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات با رأی اکثریت از اعضای حاضر، تصویب می‌شود.

3-3. تنظيم صورت‌جلسه و مصوبات هر جلسه و ارسال گزارش صورت‌جلسه براي هيئت‌مديره كانون از وظايف مدیر (رابط) كارگروه است.

3-4. تهیۀ گزارش کامل از فعالیت سالانۀ کارگروه برای ارائه به هیأت مدیره، از جمله وظایف مدیر (رابط) کار گروه است.

3-5. در صورت نياز، استخدام همكار موظف براي انجام امور اجرایی، صرفاً با تأييد هيأت‌مديره كانون ميسر خواهد بود.

3-6. عليرغم اينكه تأمين مالي فعاليت‌هاي كارگروه جزو وظايف تشكيلاتي كارگروه نيست، تلاش اعضاي كارگروه مي‌بايد در جهت خود كفايي مالي كارگروه باشد. ليكن هر گونه مصوبه كارگروه كه منجر به بار مالي براي كانون شود، تنها پس از تأييد و تأمين اعتبار لازم از طرف هیأت مدیرۀ كانون اجرايي خواهد شد.

به بالای صفحه بردن