اخبار

اطلاعیه‌ها

درباره کانون دانش آموختگان

به تارنمای کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران خوش آمدید. دانش‌آموختگان دانشگاه تهران سرمایه‌های گرانقدر انسانی می‌باشند که ایجاد یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با آنها بسیار ضروری است. از طریق این ارتباط هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره می‌برد و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت دانشگاه سود می‌برند. در این راستا، کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران به منظور ایجاد یک رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین دانشگاه تهران و دانش‌آموختگان آن ایجاد گردیده است. مأموریت این کانون علاقه‌مندسازی، آگاه‌سازی و درگیر ساختن دانش‌آموختگان به منظور یک تعامل سازنده دوسویه می‌باشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می‌رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های معطل در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که می‌تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به کار گرفته شود. کانون دانش‌آموختگان به صورت چتری بر سایر انجمن‌ها و کانون‌های دانش‌آموختگی فعال در دانشگاه تهران عمل خواهد نمود. عمده فعالیت‌های کانون، در مدیریت و تنظیم رابطه دانش‌آموختگان با دانشگاه و کانون‌های موجود در آن خواهد بود. کانون دانش‌آموختگان از همه دانش‌آموختگان عالیقدر دانشگاه دعوت می‌نماید تا این کانون را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. خواندن بیشتر…

عضویت در کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

شرایط عضویت در کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

مزایای عضویت در کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

تسهیلات رفاهی برای دانش آموختگان دانشگاه تهران

نمایش لیست دانش آموختگان دانشگاه تهران

0
تعداد اعضای کانون
0
تعداد اعضای اصلی
0
تعداد اعضای مادام العمر و افتخاری
0
تعداد اعضای وابسته(دانشجو)
به بالای صفحه بردن