اساسنامه کانون دانش ­آموختگان دانشگاه تهران

اساسنامه کانون دانش ­آموختگان دانشگاه تهران

فصل اول- كليات:

ماده 1- نام: كانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «كانون» ناميده مي‌شود، کانونی است غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی که شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه تهران دارد و طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران‏ برپایه مفاد اين اساسنامه فعالیت خواهد کرد.

ماده 2- اقامتگاه: اقامتگاه و مركز اصلي كانون، تهران- جنت اباد- شاهین شمالی- خیابان بهار- انتهای بن بست آسمان- پلاک ۲ کدپستی۱۴۷۶۹۱۴۴۸۳ است، تغییر نشانی کانون با تصویب هیات مدیره خواهد بود.

تبصره: کانون با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌های کشور و خارج از کشور دفتر نمایندگی دایر نماید.

ماده 3- تابعيت: تابعيت كانون ايراني است.

ماده 4- مدت فعالیت: كانون از تاريخ تاسیس براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.

فصل دوم- اهداف:

ماده 5- اهداف كانون عبارتند از:

5-1- مشارکت و همکاری در رشد و ارتقاء دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر، و دانشکده‌ها و پردیس‌های آن با بهره‌گیری از توان دانش ­آموختگان دانشگاه تهران،

5-2- استفاده از ظرفیت دانش ­آموختگان برای توسعه ارتباط دانشگاه و جامعه،

5-3- تلاش در جهت ارتقا و به روزرسانی حرف‌های دانش ­آموختگان،

5-4- استفاده از ظرفیت‌های کانون برای کمک به اشتغال دانش ­آ­موختگان و حمایت از دانش ­آموختگان کارآفرین دانشگاه تهران،

5-5- جمع ­آوری، حفظ و به‌روز رسانی اطلاعات کلیه دانش ­آموختگان دانشگاه تهران و ارتباط مستمر با آنها،

5-6- کمک به ایجاد، تداوم و هماهنگ ­سازی و تسهیل مناسبات فعالیت‌های کانون‌های دانش‌آموختگان دانشکده‌ها/ پردیس‌های دانشگاه تهران،

5-7- جذب و هدایت کمک‌های مادی و معنوی دانش ­آموختگان در راستای تحقق اهداف کانون،

5-8- مشارکت در طرح‌های ضروري كشور و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف در جهت رشد و شكوفايي اقتصاد و صنعت،

5-9- برگزاری گردهمایی‌های اعضای کانون و مشارکت در جشن‌های دانش ­آموختگی پردیس/ دانشکده‌های دانشگاه تهران،

5-10- فراهم آوردن زمینه استفاده از تسهیلات رفاهی و خدماتی برای اعضای کانون،

5-11- حمایت معنوی و مادی از دانش ­آموختگان شاخص و کمک به ارائه دستاوردهای آنها.

فصل سوم- اعضای کانون و شرايط عضويت:

ماده 6- نوع عضویت: کانون دارای 4 نوع عضو می‌باشد: عضو اصلی، عضو حقوقی، عضو وابسته و عضو افتخاری.

ماده 7- شرايط عضويت:

7-1- عضویت اصلی:

7-1-1- دارا بودن دانشنامه در يكي از مدارج تحصیلی از دانشگاه تهران،

7-1-2- تكميل فرم درخواست عضويت،

7-1-3- پذيرفتن مفاد اساسنامه،

7-1-4- عدم وابستگی به سازمان‌ها یا تشکیلات غیرقانونی،

7-1-5- پرداخت ورودیه و تعهد پرداخت منظم حق عضویت.

تبصره 1: حق رای در جلسات مجمع عمومی منحصر به اعضای اصلی کانون است.

تبصره 2: دانش­ آموختگان پردیس/ دانشکده‌هایی که دارای کانون ثبت شده هستند، تنها به تبع عضویت ایشان در کانون‌های مربوطه با رعایت شرایط فوق به عضویت اصلی کانون در می‌آیند.

تبصره 3: دانش آموختگان پردیس/ دانشکده‌هایی که درحال حاضر دارای کانون نمی‌باشند و براساس شرایط فوق به عضویت کانون درآمده‌اند، پس از ایجاد تشکل دانش ­آموختگی پردیس/دانشکده خود به صورت خودکار به عضویت آن تشکل در آمده و مطابق تبصره 2 همین ماده عمل خواهد شد.

تبصره 4: کانون دانشگاه، ترتیبی اتخاذ می‌نماید که پردیس/ دانشکده‌های دانشگاه تهران که تاکنون کانون‌های دانش ­آموختگان نداشته‌اند نسبت به ایجاد تشکل خود اقدام نموده، با ارائه اساسنامه مصوب خود به کانون دانشگاه و تایید هیات مدیره آن، رسمیت یافته و از حقوق ذکرشده در این اساسنامه بهره‌مند گردند.

7-2- عضویت حقوقی:

شخصیت‌های حقوقی که تمایل به عضویت در کانون را داشته باشند، می‌توانند بر اساس آیین‌نامه مربوطه بدون حق رای به عنوان عضو حقوقی کانون پذیرفته شوند.

تبصره: حق عضویت اعضای حقوقی بر اساس آیین نامه مربوطه و تصویب هیات مدیره تعیین می‌شود.

7-3- عضویت وابسته:

دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از رشته­های دانشگاه تهران، به شرط تکمیل فرم عضویت هر یک از کانون‌های پردیس‌ها/دانشکده‌های دانشگاه تهران به عنوان عضو وابسته کانون شناخته می‌شوند.

تبصره: اعضای وابسته با توجه به نداشتن حق رای از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

7-4- عضویت افتخاری:

چهره‌هاي شناخته شده و ممتاز ايراني و جهاني و شخصيت‌هاي هنري و علمي مرتبط با دانشگاه‌هاي معتبر داخلي يا خارجي دوستدار دانشگاه تهران كه تمايل به عضويت در کانون را داشته باشند، می‌توانند بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات مدیره به عضويت کانون پذیرفته شوند.

تبصره 1: عضويت افتخاري اين افراد نبايد مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور باشد.

تبصره 2: اعضای افتخاری با توجه به نداشتن حق رای از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8- خاتمه عضويت:

عضويت در كانون در موارد زير خاتمه می‌یابد:

–  استعفاي كتبي عضو،

–  لغو عضويت با تصويب هيات مديره كانون بر اساس پيشنهاد مدیر عامل، به دليل عدم رعايت شئون و حيثيت صنفي و اجتماعي كانون با مستندات كافي،

–  فوت عضو،

–  عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال متوالي.

فصل چهارم- اركان:

ماده 9- اركان كانون عبارتند از:


الف- مجمع عمومی

ب- هيات مديره

ج- بازرسان

الف- مجمع عمومی

ماده 10- مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم ­گیری در کانون است و از اجتماع اعضای اصلی به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 11- جلسه مجمع عمومی عادی سالی یکبار و قبل از پایان اردیبهشت­ ماه هر سال به دعوت هیات مدیره تشكيل خواهد شد. رسميت جلسه پس از حضور اکثریت اعضا حاصل می‌گردد. تصمیمات با رأي موافق اكثريت اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

تبصره 1: در صورت عدم حصول حد نصاب در جلسة اول، مجمع عمومی مجدداً دعوت مي‌شود كه با هر تعداد از حضار برگزار می‌گردد.

تبصره 2: دعوتنامه مجمع عمومی باید با دستور جلسه مشخص و با ذکر زمان و مکان برگزاری حداقل 15 روز پیش از زمان مجمع از طریق پیامک یا رایانامه توسط مدیرعامل برای اعضای کانون ارسال گردد.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی:

 1. عزل و نصب اعضاي هيات مديره و بازرسان كانون،
  1. استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرسان و تصویب آن،
  1. تعيين خط مشي كلي كانون،
  1. بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره،
  1. تصويب ترازنامه و بودجه،
  1. تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوت نامه‌هاي كانون،
  1. موارد قبول يا رد وجوه، اموال منقول و غير منقول كه به كانون اهدا مي‌شود.

ماده 13- مجمع عمومی فوق­ العاده در هر زمان به تقاضاي اکثریت اعضای هيات مديره، یا حداقل 30 نفر از اعضای اصلی کانون و یا هر یک از بازرسان با ذکر دستور جلسه تشكيل می‌گردد و تصمیمات آن با حداقل سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

تبصره 1: هیات مدیره موظف است تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده را حداکثر یک ماه پس از دریافت هر یک از درخواست‌های بالا تعیین کند.

تبصره 2: ضوابط دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده مطابق تبصره 2 ماده 11 است.

تبصره 3: جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم تعداد اعضا رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول حد نصاب در جلسة اول، مجمع مجدداً دعوت مي‌شود كه با هر تعداد از حضار برگزار می‌گردد.

ماده 14- اختیارات مجمع عمومی فوق­العاده:

14-1- تغییر در مفاد اساسنامه،

14-2- انحلال کانون و انتخاب اعضای هیات تصفیه.

ماده 15- جلسات مجمع عمومی توسط هياتي مركب از يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير كه از بين اعضاء مجمع در همان جلسه انتخاب می‌گردند اداره مي‌شود.

تبصره: دبیر، کلیه اقدامات لازم را برای تنظیم صورت جلسات برعهده دارد.

ب- هيات مديره

ماده 16- هيات مديره کانون مركب از 15 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل برای مدت 3 سال از میان اعضای اصلی کانون که توسط کانون­های پردیس/دانشکده‌ها معرفی شده‌اند انتخاب خواهند شد.

تبصره: هر یک از کانون‌های موجود پردیس/ دانشکده‌های دانشگاه تعدادی از اعضای خود را به عنوان نامزد عضویت در هیات مدیره معرفی می­نمایند. نحوه معرفی و تعداد نامزدهای هر کانون، توسط آیین نامه مصوب هیات مدیره که به تایید مجمع عمومی خواهد رسید تعیین می‌گردد. اولین هیات مدیره توسط هیات موسس تعیین می‌شود.

ماده 17- انتخاب مجدد برای عضویت در هيات مديره به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است.

تبصره- انتخاب عضو هیات مدیره برای دوره سوم با کسب حداقل دو سوم آرای مجمع عمومی بلامانع است.

ماده 18- جلسات هيات مديره با حضور 8 نفر از اعضای آن رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره: عدم شركت هر يك از اعضاء هيات مديره در جلسات آن بدون عذر موجه تا سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در يكسال به عنوان استعفاي عضو غائب تلقي مي‌گردد.

ماده 19- در صورت استعفاء، فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضای هيات مديره، عضو علي البدل (به ترتیب آرای ماخوذه) براي مدت باقيمانده در هيات مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره: پس از اجراي مفاد ماده فوق، مجمع عمومی بايد در اولين جلسه خود عضو يا اعضاء علي البدل جديد را انتخاب و معرفي نمايد.

ماده 20- اعضاي هيات مديره حداكثر تا 15 روز بعد از انتخاب، تشكيل جلسه مي‌دهند و از بين اعضای خود رئیس و نائب رئیس هیات مدیره، مديرعامل، خزانه‌دار و منشي را انتخاب می‌کند. حدود اختيارات آنان را آئين­نامه مشخص می‌کند.

ماده 21- جلسات هيات مديره به دعوت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره حداقل يكبار در ماه تشكيل می‌شود. در صورت لزوم جلسات فوق­العاده به دعوت مديرعامل يا حداقل دو نفر از اعضاء هيات مديره تشكيل مي‌گردد.

تبصره: دعوت هيات مديره به وسيله پيامک و یا ارسال رایانامه به عمل مي‌آيد.

تبصره: هيات مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان دوره تصدي خود مجمع عمومی را به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد. در صورت استنكاف، هر یک از بازرسان، ظرف ده روز مجمع عمومی را به اين منظور دعوت خواهد كرد.

ماده 22- هيات مديره نماينده قانوني كانون بوده و اهم وظايف و اختيارات آن به شرح زیر است:

22-1- اجراي مصوبات مجمع عمومی،

22-2- بررسی، تدوین و تصویب کلیه آیین­نامه­های اجرایی و داخلی،

22-3- دعوت به مجمع عمومی،

22-4- تهیه و ارائه گزارش­های لازم به مجمع عمومی،

22-5- اطلاع­رسانی در مورد سیاست­ها و فعالیت­های کانون به اعضا،

22-6- پیگیری و کمک به تاسیس کانون­های پردیس­ها/دانشکده­­های دانشگاه تهران منطبق با آیین‌نامه‌های مصوب،

22-7- حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول کانون،

22-8- انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در مراجع قضايي و انتظامي و اداري و ساير مؤسسات عمومي و خصوصي و نهادهاي قانوني و تعيين حكم و تعيين وكيل و تفويض اختيارات به وكيل بر اساس ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني و عزل آنان و قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و پذيرش،

22-9- افتتاح حساب­های بانكی کانون،

22-10- رسيدگي به حساب‌های كانون، پرداخت و وصول مطالبات،

22-11- تهیه و تنظیم بودجه و صورت‌های مالی کانون برای ارائه و تصویب در مجمع عمومی،

22-12- تعیین میزان حق عضويت سالانه اعضای کانون،

 • تعیین نحوه ابلاغ دعوت­نامه‌ها و مصوبات و تصمیمات کانون.

تبصره 1:  نقل و انتقال و معامله دارائي‌هاي كانون اعم از عين يا منافع، براساس آیین­نامه معاملاتی که توسط هیات مدیره پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی می­رسد، انجام مي‌گيرد.

 
تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه‌دار، و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار با مهر كانون معتبر خواهد بود.

تبصره 3: جز درباره موضوعاتي كه به موجب اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومی و فوق­العاده است، هيات مديره كليه اختيارات لازم را براي اداره امور در حدود اهداف كانون دارا می‌باشد.

ماده 23- هیات مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط کانون و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، نسبت به تشکیل کارگروه‌های ویژه اقدام کند.

ج- بازرسان

ماده 24- مجمع عمومی 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل از بین اعضای خود براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 25- وظائف بازرسان بشرح زير است:

 • بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومی،
  • مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومی،
  • گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: بازرسان مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيات مديره شركت كنند.

ماده 26- كليه اسناد و مدارك اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيات مديره كانون بايد جهت بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم- بودجه و موارد متفرقه:

ماده 27- بودجه كانون از طريق حق عضویت و کمک‌های داوطلبانه تأمين مي‌شود.

ماده 28- درآمد و هزينه‌هاي كانون توسط هيات مديره در دفاتر قانوني ثبت و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت تصويب به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

تبصره 1: كليه وجوه و درآمدهاي كانون در حساب مخصوصي به نام «كانون» نزد يكي از بانک‌های رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.

تبصره 2: سال مالي «كانون» منطبق با سال شمسي بوده و همواره از اول فروردين ماه شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده 29- كليه مدارك، پرونده‌ها و نوشته ­جات در دفتر مركزي «كانون» نگهداري مي‌شود و مكاتبات رسمي كانون با امضاء مدیرعامل و در صورت غیاب وی رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره: خلاصه مصوبات مجمع عمومی و هيات مديره به ترتيب تاريخ در دفاتر جداگانه ثبت و در دفتر مركزي كانون نگهداري مي‌شود.

ماده 30- «كانون» داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه طرح آن به تصويب مجمع عمومی می‌رسد و در اداره ثبت مالکیت‌های معنوي به ثبت خواهد رسيد.

تبصره: مسئوليت حفظ و نگهداري مهر كانون بعهده مديرعامل است.

ماده 31- كليه منتخبين تا انتخاب جانشين براي آنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

ماده 32- هیات مدیره مي‌تواند نسبت به انتشار نشريه مرتبط با اهداف كانون پس ازكسب مجوزهاي لازم اقدام نمايد.

فصل ششم- انحلال كانون:

ماده 33- تصميم به انحلال كانون توسط مجمع عمومی فوق­العاده اتخاذ می‌شود.

ماده 34- درصورت تصمیم به انحلال کانون، مجمع عمومی فوق‌العاده 3 نفر را به عنوان هیات تصفیه‌ انتخاب خواهد كرد. این هیات از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نموده و موظف خواهد بود ظرف دو سال، پس از وصول مطالبات و ادای دیون کانون و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول)، گزارش مشروح فعالیت‌های انجام شده را جهت تصویب به مجمع عمومی فوق ­العاده ارائه دهد.

ماده 35- مجمع عمومی فوق ­العاده پس از استماع و گزارش هیات تصفیه و تصويب آن همچنين تصويب واگذاري مانده دارائي‌هاي كانون به دانشگاه تهران منحل مي‌گردد.

ماده 36- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 36 ماده و 28 تبصره در نشست مورخ 27/8/1398 هيات مؤسس به تصويب رسيد.

به بالای صفحه بردن