اطلاعیه برگزاری دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

موضوع: *چالش‌های تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال*

با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (دبیر پنل)

دکتر ولی رستمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران؛

دکتر محسن صادقی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مدیر حقوقی دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دانشگاه تهران؛

محمدصادق فراهانی، دانشجوی دکتری و سرپرست دفتر مطالعات بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان و دانش آموختهٔ دانشگاه تهران؛

به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

اعطای گواهی به شرکت کنندگان

:زمان: *چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲*

لینک برگزاری جلسه: https://vroom.ut.ac.ir/utpr

به بالای صفحه بردن