اطلاعیه برگزاری ششمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

ششمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع نگاه به گذشته، حرکت به آینده آب کشور با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (مدیر پنل) و سخنرانی دکتر محمد خلقی، استاد دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات و دانش‌آموخته دانشگاه تهران، دکتر فرزاد غلامی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران و مهندس مهدی باقری، پژوهشگر و کارشناس ارشد مهندسی منابع آب به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

زمان: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲

لینک برگزاری جلسه:
https://vroom.ut.ac.ir/utpr

به بالای صفحه بردن