اطلاعیه برگزاری پنجمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: چهارمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «دانشگاه و جهاد علمی» برگزار می‌شود.

بنا بر اطلاعیه اعلامی، پنجمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «رسانه‌های دیجیتال و آینده دانش و دین» با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (مدیر پنل) و سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران، سخنرانی دکتر عبداللّه بیچرانلو حسن، استادیار دانشکده علوم اجتماعی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران، سخنرانی دکتر احسان شاه‌قاسمی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

زمان: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶

لینک برگزاری جلسه: https://vroom.ut.ac.ir/utpr

به بالای صفحه بردن