بازدید جمعی از معماران و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران از سایت مرکزی دانشگاه

بازدید سایت مرکزی دانشگاه تهران که یک اثر به ثبت رسیدۀ ملی هست، را می‌توان از فعالیت‌های مشارکتی کانون نامبرده از اعضای کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران برشمارد. برنامه‌ای که با حضور دکتر سیروس باور و با حمایت معاونت روابط عمومی دانشگاه و نیز دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه صورت گرفت.

این برنامه که از جمله برنامه رویدادهای کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و از زمرۀ سفرهای علمی به شمار می‌رود. این بازدید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اداری ساعت ۹ صبح روز نوزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۰ با حضور و راهنمایی دکتر سیروس باور، استاد، پژوهشگر برجسته و مؤلف چند کتاب برگزیده در باب معماری معاصر و مدرن در ایران، تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و جمع محدودی از معماران و علاقه‌مندان به معماری آغاز شد.

شرح نحوۀ شکل‌گیری سایت دانشگاه و هر یک از دانشکده‌ها (دانشکدگان کنونی) توسط آندره گدار و ماکسیم سیرو، معماران فرانسوی و نخستین و در ادامه دوبرول، فروغی، فرمانفرمایان، پاک نیا و فرزامی در یک مسیر از سردر اصلی شروع و در رینگ اصلی به سمت شمال سایت پی گرفته شد.
اهمیت توجه به‌سوی مطلوب جغرافیایی و ملاحظات اقلیمی در کلیت سایت دانشگاه و همچنین نورگیری و آسایش محیطی طبیعی از نکات ارزشمند مورد تاکید سیروس باور بود و از طرف دیگر تاکید بر انتخاب فنون و روش‌های پیشرفتۀ روز برای ساخت و نگهداری ساختمان‌ها که با وجود تعدد معماران و طراحان در طول زمان باز‏گویی شده، آن‌گونه که با بلند‬ اندیشی لازم شکل‌دهندگان نخستین توانسته است یک هویت یکپارچه و مانا را برای این دانشگاه مادر به ارمغان آورد، با وجودی که مداخلات گسترش‌های در سطح و ارتفاع ساختمان‌های نخستین موجب نقدهایی در این نحوة گسترش باقی می‌گذارد. نقطۀ انتهایی شمالی مسیر دانشکدگان پزشکی است که با وجود استقلال اداری از دانشگاه تهران، همچنان به لحاظ نقطۀ آغازین پایه‌گذاری دانشگاه نوین در ایران و دانشگاه تهران و نیز به لحاظ هویت فرهنگی و معماری، همزاد با سایت یکپارچۀ دانشگاه شناخته و درک می‌شود و عنصری محوری به‌حساب می‌آید.

تجربۀ پلکان‌های فاخر و رفیع تا عبور از باغ میانی مشتمل بر نماد دینی و فرهنگی دانشگاه، مسجد و طی راه به‌سوی کتابخانۀ مرکزی که هر دو از آثار فاخر مدرن میانی ایران معاصر هستند. بخش دیگری از این تجربۀ علمی یک‌روزه بازدیدکنندگان است که با ساعتی تأمل در ساختمان کتابخانۀ مرکزی، موجب تجدید خاطرات دانش‌آموختگان ادوار و بازخوانی اهمیت یک سایت دانشگاه جامع و مادر در کشور هست.

پس از نیمروز و در ادامه، بازدید سرسرا و اجزای ساختمان دانشکدۀ حقوق، معرف تداوم طراحی اصیل دانشگاه در نسل‌های پسین شکل‌گیری دانشگاه و توسط استادان ایرانی معماری است. ایستگاه آخر بازدید باشگاه دانشگاه است که مشتمل برکوشک و باغ منظر شرقی و شمالی با مجاورت غربی خیابان ۱۶ آذر هست و به‌علاوه بر حافظۀ مشترک چند نسل از استادان و شاگردان در دانشگاه تهران شمرده می‌شود. باشگاه دارای سبکی از معماری فاخر سالن‌ها و نارنجستان (پاسیوی میانی) و پوسته‌ای هنرمندانه و موز‏اییکی با نهایت درک عملی از محیط طبیعی سرز‏مینی باقی‌مانده است و هم اکنون نیز با خدمات و مدیریت موجود پذیرای دانش‌آموختگان و میهمان‌های دانشگاه است. این برنامه با امید پیوند و تداوم‌های علمی دانش‌آموختگان و علاقه‌مندان ساعت ۳ عصر و با عکس‌های یادگاری به پایان رسید. برنامه‌های مشابه و آتی کانون‌ها از طریق سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به بالای صفحه بردن