برگزاری اولین جلسه هیات مدیره در سال 1401

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره کانون دانش ­آموختگان دانشگاه تهران در روز 30 فروردین 1401 به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا گزارشی از نتایج تحلیل پرسش‌نامه‌های بیمه تکمیلی ارسالی توسط دانش ­آموختگان دانشگاه ارائه شد که نشان از استقبال گسترده اعضا به این موضوع دارد. کانون در حال مذاکره با کارگزاران بیمه جهت دریافت بهترین پیشنهاد است و نتیجه نهایی به اطلاع اعضا خواهد رسید. در این جلسه بر گسترش تعامل کانون دانشگاه و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی تاکید شد و مقرر گردید زمینه استفاده از تجربیات و توانمندی‌های کانون فنی فراهم آید و دبیرخانه کانون دانشگاه نیز در واحد پونک کانون فنی مستقر شود. موضوع همکاری کانون در برگزاری افطاری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران نیز به تایید اعضای حاضر در جلسه رسید.

به بالای صفحه بردن