برگزاری دومین جلسه مشترک کانون دانش‌آموختگان و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

دومین جلسه مشترک کانون دانش‌آموختگان و بنیاد حامیان دانشگاه تهران در روز 28 شهریور 1400 با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون و بنیاد حامیان در محل ساختمان بنیاد برگزار شد. در این جلسه، زمینه‌های همکاری کانون و بنیاد بررسی شد و برای اجرایی شدن فعالیت‌های مشترک تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

– بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان بورسیه‌های که تحصیل آنها به اتمام رسیده است را جهت عضویت در کانون دانش آموختگان معرفی می­نماید.

– بنیاد حامیان جهت برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه همکاری لازم با کانون دانش آموختگان را خواهد داشت و اعضای کانون دانش آموختگان دارای مهارت را جهت کارآموزی یا استخدام به شرکت‌ها و موسسات مرتبط معرفی می‌نماید.

– مجموعه نشست‌های تخصصی و میزهای مشاوره در حوزه‌های مختلف جهت استفاده از دانش و تجربیات مدیران و کارآفرینان دانش‌آموخته و همچنین شبکه سازی با همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران بین دانش‌آموختگان و دانشجویان برگزار خواهد شد.

– بنیاد حامیان در مذاکره با مجموعه‌های افق کوروش، قلم چی و سایر مجموعه‌هایی که به نحوی در ارتباط است شرایطی را فراهم می‌آورد تا به اعضای کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران تخفیفات ویژه ارائه نمایند.

– دو نفر از دانشجویان بورسیه بنیاد جهت امور عضوگیری و تهیه محتوا به کانون معرفی خواهند شد.

به بالای صفحه بردن