برگزاری شانزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

شانزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش ­آموختگان دانشگاه تهران در روز 15 تیر 1400 با حضور 8 نفر از اعضا به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا اعلان تهیه شده برای فراخوان “از ما از برای ما” جهت تایید به رویت اعضای هیات مدیره رسید و مقرر شد به نحو مقتضی اطلاع رسانی فراخوان از طریق کانال‌های مجازی در دسترس صورت گیرد. با توجه به تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری جلسه مجمع، مصوب شد جلسه مجمع عمومی به تاریخ 12 مرداد 1400 به صورت مجازی برگزار شود. اطلاع رسانی جلسه توسط آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی انجام می‌شود و تصویر آگهی از طریق کانال‌های ارتباطی مجازی کانون نیز منتشر خواهد شد. ضمنا مقرر شد ترمیم هیات مدیره کانون نیز در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد. با توجه به استعفای کتبی دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره کانون آقایان دکتر معالی و دکتر استیری، دو نفر از اعضای علی البدل جایگزین ایشان خواهند شد و براساس اساسنامه لازم خواهد بود که دو نفر  عضو علی البدل جدید انتخاب شوند. پیشنهاد برای اعضای علی البدل جدید خانم دکتر نصرتی از دانشکده روانشناسی و آقای مهندس نوید وفا نماینده کانون دانش آموختگان در شرف تاسیس پردیس البرز دانشگاه است. در انتهای جلسه مصوب شد پیرو گزارش فنی جناب آقای مهندس اخلاصپور در خصوص نتایج نهایی مسابقه طراحی نشان کانون، جایزه نقدی 75.000.000 ریال برای نفر اول، 75.000.000 ریال برای نفر دوم و 50.000.000 ریال نیز بابت تهیه دیپلم‌های افتخار برای نفرات 3 تا 6 از محل کمک دریافتی از سوی بنیاد حامیان اختصاص یابد.

به بالای صفحه بردن