برگزاری پانزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

پانزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش ­آموختگان دانشگاه تهران در روز 18 خرداد 1400 با حضور 11 نفر از اعضا به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا گزارشی توسط آقای مهندس اخلاصپور در ارتباط با نتایج نهایی برگزاری مسابقه طراحی نشان کانون ارائه شد و نشان برگزیده مسابقه با 10 رای موافق و 1 رای مخالف تایید شد. در ادامه، گزارشی از جلسه با آقای دکتر غلامی، قائم مقام مدیر عامل بنیاد حامیان، توسط آقای کیهانی و دکتر شیرازی ارائه گردید که طی آن تقبل تامین کامل هزینه‌های جوایز مسابقه و پیروی آن محصولات بدوی گرافیکی کانون توسط بنیاد حامیان بیان شد. ضمنا مقرر شد برگزاری جلسه مشترک اعضای هیات مدیره کانون و بنیاد پیگیری شود تا در ارتباط با همکاری‌های متقابل آینده بحث و بررسی صورت گیرد. پیشنهاد ارسال فراخوان “از ما از برای ما” توسط آقای دکتر شیرازی جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های دانش آموختگان برای ایجاد مزایای عضویت در ادامه جلسه مطرح شد که مورد موافقت اعضا قرار گرفت. در انتهای این جلسه، مقرر شد اولین جلسه مجمع عمومی کانون در روز 22 تیر 1400 به صورت آنلاین برگزار شود و آگهی دعوت به مجمع توسط آقای کیهانی و با مساعدت آقای دکتر بهروز در روزنامه رسمی حداکثر تا روز 7 تیر 1400 منتشر شود.

به بالای صفحه بردن