برگزاری چهاردهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

چهاردهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش­ آموختگان دانشگاه تهران در روز 21 اردیبهشت 1400 با حضور 9 نفر از اعضا به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا گزارشی توسط آقای کیهانی در مورد مشکلات افتتاح حساب برای کانون‌های زیرمجموعه ارائه شد. در این جلسه، مصوب شد که مسئولیت مالی کانون­‌ها برعهده خود ایشان باشد. در نتیجه به صلاحدید خود برای افتتاح حساب کانون مربوطه یا به صورت چند امضایی اقدام نمایند و یا اگر درصدد افتتاح حساب به نام کانون خود هستند باید برای ثبت مستقل کانون خود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نمایند. البته در مورد اخیر، کانون مرکزی در تعامل با دانشگاه و اداره ثبت جهت ثبت مستقل کانون‌ها مساعدت خواهد نمود. سپس دکتر شیرازی از مکاتبات انجام شده با بنیاد حامیان دانشگاه جهت افزایش تعاملات و جلب حمایت‌های بنیاد برای فعالیت‌های کانون خبر دادند. در ادامه خانم دکتر نصرتی در ارتباط با مکاتبات انجام شده با دانشکده‌ها و پردیس‌های فاقد کانون دانش ‌آموختگان گزارشی ارائه دادند. مقرر شد به منظور تسهیل فرایند ایجاد کانون‌های جدید دستورالعملی تهیه گردد و همراه اساسنامه تیپ به دانشکده‌ها/پردیس‌ها و دانش آموختگان اطلاع رسانی شود. در ادامه این جلسه، گزارشی توسط آقای مهندس اخلاصپور، راهبر برگزاری مسابقه طراحی نشان کانون، از نحوه و نتایج برگزاری مسابقه ارائه شد. بر این اساس، مرحله دوم مسابقه در حال برگزاری است و نتیجه نهایی آن در هفته آتی اعلام می­‌شود. در ارتباط با برگزاری اولین مجمع عمومی کانون نیز مقرر شد که نسبت به اعلام آگهی دعوت به شرکت در مجمع در روزنامه رسمی، حداقل 15 روز پیش از زمان مجمع، اقدام شود.

به بالای صفحه بردن