مدیرعامل جدید کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران انتخاب شد. بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون دانش ¬آموختگان دانشگاه تهران در روز 19 دی 1400 به صورت تلفیقی (حضوری و مجازی) با حضور 11 نفر از اعضای هیات مدیره به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، آقای دکتر فرزاد آیت اله زاده شیرازی با اجماع نظر حضار جلسه به عنوان مدیرعامل جدید کانون انتخاب گردید. دکتر شیرازی دانش آموخته کارشناسی 1384 و کارشناسی ارشد 1386 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و دارای مدرک دکتری در همین رشته از دانشگاه هوستون و فوق دکتری از دانشگاه مینوستا است. ایشان از سال 1394 به عضویت هیات علمی دانشگاه تهران در آمده است. دکتر شیرازی از اعضای موسس کانون بوده است که از بدو تاسیس آن نقش موثری در پیشبرد فعالیت¬های کانون ایفا نموده است. انتخاب ایشان پس از درگذشت مدیرعامل فقید کانون جناب آقای پرویز کیهانی صورت پذیرفت. در ادامه این جلسه بر تعامل و همکاری سازنده با دانشگاه تهران، در چهارچوبی مشخص، در جهت پیشبرد اهداف مشترک در ارتباط با خانواده بزرگ دانش آموختگان دانشگاه تاکید گردید و فعال¬سازی کارگروه¬های کانون در راس برنامه¬ های آتی قرار گرفت.

مدیرعامل جدید کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران انتخاب شد

مدیرعامل جدید کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران انتخاب شد.

بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون دانش ­آموختگان دانشگاه تهران در روز 19 دی 1400 به صورت تلفیقی (حضوری و مجازی) با حضور 11 نفر از اعضای هیات مدیره برگزار شد. در این جلسه، آقای دکتر فرزاد آیت اله زاده شیرازی با اجماع نظر حضار جلسه به عنوان مدیرعامل جدید کانون انتخاب گردید. دکتر شیرازی دانش آموخته کارشناسی 1384 و کارشناسی ارشد 1386 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و دارای مدرک دکتری در همین رشته از دانشگاه هوستون و فوق دکتری از دانشگاه مینوستا است. ایشان از سال 1394 به عضویت هیات علمی دانشگاه تهران در آمده است. دکتر شیرازی از اعضای موسس کانون بوده است که از بدو تاسیس آن نقش موثری در پیشبرد فعالیت­های کانون ایفا نموده است. انتخاب ایشان پس از درگذشت مدیرعامل فقید کانون جناب آقای پرویز کیهانی صورت پذیرفت.

در ادامه این جلسه بر تعامل و همکاری سازنده با دانشگاه تهران، در چهارچوبی مشخص، در جهت پیشبرد اهداف مشترک در ارتباط با خانواده بزرگ دانش آموختگان دانشگاه تاکید گردید و فعال­سازی کارگروه­های کانون در راس برنامه­ های آتی قرار گرفت.

به بالای صفحه بردن