بیمه تکمیلی کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

دانش آموخته گرامی،

کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران درصدد است تا نسبت به اخذ بیمه تکمیلی با شرایط ویژه برای اعضا به صورت جمعی اقدام نماید. خواهشمند است با اختصاص دقایقی از وقت ارزشمند خود جهت تکمیل فرم پرسشنامه بیمه در پیوند زیر، ما را در این مهم  یاری نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1avp0WsSXCq5a1oPbjJycaVwoagU553MeMrCYVRjQaDETw/viewform?usp=sf_link

با سپاس از شما گرامیان

Website: ut-alumni.com

Telegram: @UT_Alumni

Insta: @UT_Alumni

Email: ut.alumni.association@gmail.com

به بالای صفحه بردن