تبریک سال نو

در پرتو الطاف ایزد منان

نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک

و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد

آغازسال 1401 بر جامعه دانش آموختگان دانشگاه تهران مبارک

به بالای صفحه بردن