دعوت به اولین مجمع عمومی کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران به شماره ثبت 49530
بدینوسیله از کلیه اعضای اصلی دعوت می‌شود، در جلسه مجمع عمومی عادی این کانون که در ساعت ۱۴ سه شنبه 12 امرداد 1400 به صورت آنلاین در نشانی https://join.skype.com/kzH89hdvvPFM برگزار می‌گردد، شرکت نمایند.
دستور جلسه: 1- ارائه گزارش‌های هیأت مدیره، هیأت بازرسان و عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 1399 و تصویب ترازنامه 2- برگزاری انتخابات برای ترمیم اعضای هیأت مدیره و بازرسان 3- سایر موارد.
توضیح: در صورت عدم حصول حد نصاب، نوبت دوم مجمع در ساعت 14 سه شنبه 26 امرداد 1400 با همین دستور جلسه و با حضور هر تعداد از اعضا برگزار خواهد شد.
مدیرعامل کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

لازم به ذکر است که تنها اعضای اصلی که فرم عضویت را تکمیل و حق عضویت را پرداخت کرده باشند می‌توانند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند.

به بالای صفحه بردن