سخنرانی عضو هیات مدیره کانون در انجمن مفاخر معماری ایران

www.ammi.ir
انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می نماید
طبق روال هم اندیشی‌ها، چهارشنبه ساعت ۱۶
@livenews.ir
@setavandsaz

# انجمن مفاخر معماری_ایران

# معماری

https://www.instagram.com/p/CQUQ8O7j8Io/?utm_medium=share_sheet

به بالای صفحه بردن