سینزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

سیزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

سیزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران برگزار شد.

سیزدهمین جلسه هیات مدیره کانون دانش­ آموختگان دانشگاه تهران و اولین جلسه در سال 1400 در روز 17 فروردین با حضور 9 نفر از اعضا به صورت مجازی برگزار گردید. سرکار خانم دکتر نصرتی، رئیس جدید اداره دانش­‌ آموختگان دانشگاه، نیز به عنوان مهمان جلسه به منظور فراهم آمدن بستر همکاری­‌های نزدیک­تر کانون و اداره در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه، تصریح گردید که اداره دانش آموختگان به عنوان واحدی زیرمجموعه دانشگاه حلقه واسط دانشگاه و کانون است و تعامل تنگاتنگی با کانون خواهد داشت. از جمله مصوبات این جلسه می­‌توان به مکاتبه با دانشکده­‌ها و پردیس­‌های دانشگاه برای تشکیل کانون­‌های دانش­‌ آموختگان با مساعدت کانون مرکزی، پیگیری راه­‌اندازی دفتر فیزیکی کانون، تعامل با بنیاد حامیان دانشگاه برای جلب حمایت­‌های مادی و معنوی برای پیشبرد اهداف کانون و تنظیم برنامه کانون برای سال 1400 توسط مسئولین کارگروه­‌ها اشاره نمود.

به بالای صفحه بردن