گزارش فعالیت‌های هیات مدیره کانون دانش آموختگان در دوره منتهی به مجمع عمومی سال 1399

در سال منتهی به اولین جلسه مجمع عمومی کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران اهم فعالیت‌های صورت گرفته توسط هیات مدیره کانون و راهبری شده توسط ایشان به شرح زیر هستند:

– برگزاری 16 جلسه هیات مدیره با حضور اکثریت (حداقل 8 نفر) از اعضا و اتخاذ تصمیمات مرتبط با تاسیس، تثبیت و گسترش فعالیت‌های کانون

– تشکیل کارگروه‌های عضویت، روابط عمومی، رفاهی خدماتی، آموزش و پژوهش و مالی و پشتیبانی کانون و تنظیم آیین نامه‌های داخلی آنها و تنظیم آیین نامه داخلی هیات مدیره کانون

– برگزاری مسابقه طراحی نشان کانون و انتخاب نشان برگزیده با راهبری کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

– تعامل با بنیاد حامیان دانشگاه تهران و جلب کمک 20 میلیون تومانی برای اهدای جوایز مسابقه نشان

– تهیه اساسنامه تیپ و تعامل با دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه و دفتر امور دانش آموختگان جهت تسهیل در تاسیس کانون‌های دانش آموختگان آنها؛ موارد در حال پیگیری شامل پردیس البرز، پردیس علوم، دانشکده روانشناسی و دانشکده مطالعات جهان

– ایجاد تارنمای کانون به آدرس ut-alumni.com، صفحه اینستا و کانال تلگرام و اطلاع رسانی مستمر اخبار مرتبط با کانون و دانش آموختگان در آنها توسط کارگروه روابط عمومی

– تلاش برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای آغاز عضوگیری گسترده و تهیه و اطلاع رسانی فراخوان “از ما از برای ما” برای جلب مزایا برای عضویت در کانون با کمک دفتر امور دانش آموختگان دانشگاه

– افتتاح حساب به نام “کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران” در بانک ملت

– دریافت دفاتر کل و روزنامه به منظور ثبت تراکنش‌های مالی کانون و پیگیری برای اخذ کد اقتصادی جهت امور مالیاتی – کاشت نهال به نمایندگی از اعضای هیات مدیره در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

به بالای صفحه بردن