درباره کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

به تارنمای کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران خوش آمدید. دانش‌آموختگان دانشگاه تهران سرمایه‌های گرانقدر انسانی می‌باشند که ایجاد یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با آنها بسیار ضروری است. از طریق این ارتباط هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره می‌برد و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت دانشگاه سود می‌برند. در این راستا، کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران به منظور ایجاد یک رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین دانشگاه تهران و دانش‌آموختگان آن ایجاد گردیده است. مأموریت این کانون علاقه‌مندسازی، آگاه‌سازی و درگیر ساختن دانش‌آموختگان به منظور یک تعامل سازنده دوسویه می‌باشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می‌رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های معطل در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که می‌تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به کار گرفته شود. کانون دانش‌آموختگان به صورت چتری بر سایر انجمن‌ها و کانون‌های دانش‌آموختگی فعال در دانشگاه تهران عمل خواهد نمود. عمده فعالیت‌های کانون، در مدیریت و تنظیم رابطه دانش‌آموختگان با دانشگاه و کانون‌های موجود در آن خواهد بود. کانون دانش‌آموختگان از همه دانش‌آموختگان عالیقدر دانشگاه دعوت می‌نماید تا این کانون را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند.

اهداف کانون دانش‌آموختگان

اهداف ایجاد کانون دانش‌آموختگان به شرح زیر می‌باشند:

– جمع‌آوری، حفظ و به روز رسانی اطلاعات کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه

– ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه

– تسهیل در اشتغال دانش‌آموختگان و توسعه کسب و کارهای جدید با استفاده از شبکه دانش‌آموختگان دانشگاه

– تلاش در جهت ارتقای علمی و حرفه‌ای دانش‌آموختگان

– بهره‌گیری از نظرات، تجارب و توانمندی‌های دانش‌آموختگان

– تسهیل در جذب و هدایت کمک‌های مادی و معنوی دانش‌آموختگان

– توسعه روابط بین‌المللی از طریق ارتباط با دانش‌آموختگان خارج از کشور

فعالیت‌های کانون دانش‌آموختگان

– ارتباط با دانش‌آموختگان از طریق فضای مجازی شامل تلگرام، وبسایت، ایمیل و…

– تهیه و جمع‌آوری محتوای خبری جهت اطلاع‌رسانی

– معرفی فرصت‌های شغلی به دانش‌آموختگان

– کمک به برگزاری همایش‌های دانش‌آموختگی

– تسهیل در جذب و هدایت توانمندی‌های مادی و معنوی دانش‌آموختگان

– تسهیل در فرآیند بهره‌مندی دانش‌آموختگان از امکانات دانشگاه با هماهنگی ادارات مربوطه‌

– تشویق و ترغیب و راهنمایی در ارتباط با ایجاد کانون‌های دانش‌آموختگی دانشکده‌‌ های فاقد آن در دانشگاه

به بالای صفحه بردن