ثبت نام در کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

 • اطلاعات فردی

  در این قسمت اطلاعات فردی خود را وارد کنید
 • نام خود را به انگلیسی وارد کنید
 • نام خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید
 • تاریخ تولد ( شمسی)

 • آخرین سابقه تحصیلی ( دانشگاه تهران)

  در این قسمت آخرین مدرک تحصیلی مربوط به دانشگاه تهران را وارد کنید
 • سوابق تحصیلی – به غیر از دانشگاه تهران

  در این قسمت آخرین سابقه تحصیلی خورد به غیر از دانشگاه تهران را وارد کنید
 • ×The maximum number of fields has been reached.
  • ×+
  • ×+
 • اطلاعات تماس و آدرس

  در این قسمت اطلاعات مربوط به تماس و آدرس خود را وارد کنید
 • اطلاعات حساب کاربری

  در این قسمت اطلاعات مربوط به ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید
 • یک نام کاربری برای ورود به سایت انتخاب کنید
 • حداقل 6 مورد نیاز است.
  رمز عبور باید دارای حداقل قدرت Medium باشد
  نشان گر قدرت رمز
 • اطلاعات تکمیلی

  لطفا سایر اطلاعات خواسته شده را برای تکمیل ثبت نام وارد کنید
 • لطفا زمینه همکاری خود را بنویسید ( اجرایی،آموزشی،پژوهشی،هنری و ... )
 • حق عضویت کانون به مبلغ 1.500.000 ریال میبایست به شماره کارت 6104337368018436 به نام کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران واریز گردد.
 • سوابق شغلی

  در این قسمت سوابق شغلی خود را وارد کنید
 • ×The maximum number of fields has been reached.
  • ×+
  • ×+
 • اينجانب، با مشخصات فوق، با آگاهي كامل از اساسنامه كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران و با اطلاع از وظايف اعضـاء، درخواسـت عضويت در آن كانون را دارم

  به بالای صفحه بردن