فرم عضویت در کانون

اطلاعات فردی

در این قسمت اطلاعات فردی خود را وارد کنید


آخرین سابقه تحصیلی ( دانشگاه تهران)

در این قسمت آخرین مدرک تحصیلی مربوط به دانشگاه تهران را وارد کنید


سوابق تحصیلی – به غیر از دانشگاه تهران

در این قسمت آخرین سابقه تحصیلی خورد به غیر از دانشگاه تهران را وارد کنید


سوابق شغلی

در این قسمت سوابق شغلی خود را وارد کنید


اطلاعات تماس و آدرس

در این قسمت اطلاعات مربوط به آدرس و تماس خود را وارد کنید


اطلاعات تکمیلی

لطفا سایر اطلاعات خواسته شده را وارد کنید


  • حجم فایل های ارسالی میبایست کمتر از 2MB باشند.
  • حق عضویت کانون به مبلغ 1.500.000 ریال میبایست به شماره کارت 6104337368018436 به نام کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران واریز گردد.

* پر کردن قسمت‌های ستاره‌دار (*) الزامی می‌باشد.

 

به بالای صفحه بردن