كارگروه عضویت

آئين‌نامه كارگروه عضویت- كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

  1. کلیات:

1-1. كارگروه عضویت، براساس مفاد ماده 23 اساسنامة كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران و به‌منظور فراگيرتر شدن دامنة فعاليت كانون و جلب مشاركت اعضا، در جهت پيشبرد اهداف كانون و اجراي برنامه‌هاي پيش‌رو، تشكيل مي‌گردد. کارگروه، زیرمجموعۀ هیأت مدیره خواهد بود و هرگونه فعالیت آن با تأیید هیأت مدیره می باشد.

1-2. هدف از تشكيل كارگروه عضویت، عضوگیری برای کانون و تشکیل و تدوین بانک اطلاعات اعضا  می باشد.

1-3. محل كارگروه، دفتر كانون است.

  1. ساختار:

2-1. کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضای کانون تشکیل می‌شود که یک نفر از آنها حتماً عضو هیأت مدیره است که علاوه بر مدیریت کارگروه، رابط کارگروه و هیأت مدیره هم خواهد بود. وظیفۀ رابط، ایجاد هماهنگی میان فعالیت های کارگروه و برنامه‌ریزی‌های کلان هیأت مدیره و همچنین نظارت بر تطابق فعالیت های کارگروه با مفاد اساسنامه و امکانات مالی کانون می‌باشد.

2-2. مدت فعالیت کارگروه تا پایان دورۀ تصدی هیأت مدیره خواهد بود. تمدید دورۀ فعالیت کارگروه در هیأت مدیرۀ بعدی منوط به تصویب هیأت مدیرۀ جدید می باشد.

2-3. كارگروه مي‌تواند بر حسب ضرورت و امكانات از ميان اعضا و علاقمندان، زيرگروه‌هاي كاري حول موضوع‌ها و اقدام‌هاي مشخص تشكيل دهد.

  1. فعالیت کارگروه:

3-1. فعاليت كارگروه‌ عضویت شامل موارد زیر خواهد بود. با استمرار فعالیت کارگروه، سایر موارد و موضوعات به صورت پیشنهاد ارائه و درصورت تأیید هیأت مدیره در دستور کارِ کارگروه قرار خواهد گرفت.

  • جمع آوری، تدوین و به روز رسانی اطلاعات اعضا.
  • شناسایی و برقراری ارتباط با افرادی که شرایط عضویت (اصلی، وابسته و افتخاری) در کانون را دارند.
  • بررسی و شناسایی نهادها، سازمانها و واحدهای مرتبط که امکان عضویت حقوقی در کانون را دارند.
  • برقراری ارتباط با کانون هاي پردیس/دانشکده هایی که دارای کانون هستند.
  • تشویق و کمک به تشکیل کانون های پردیس/دانشکده­هایی دانشگاه که تاکنون کانون­های دانش­آموختگان نداشته­اند.
  • مشارکت در مراسم سالانه تجلیل از دانش‌آموختگان ممتاز و مراسم سالانه استقبال از ورودی های جدید.
  • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت مدیره و ارتباط با سایر کارگروه ها.

3-2. جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضای کارگروه رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات با رأی اکثریت از اعضای حاضر، تصویب می‌شود.

3-3. تنظيم صورت‌جلسه و مصوبات هر جلسه و ارسال گزارش صورت‌جلسه براي هيئت‌مديره كانون از وظايف مدیر (رابط) كارگروه است.

3-4. تهیۀ گزارش کامل از فعالیت سالانۀ کارگروه برای ارائه به هیأت مدیره، از جمله وظایف مدیر (رابط) کار گروه است.

3-5. در صورت نياز، استخدام همكار موظف براي انجام امور اجرایی، صرفاً با تأييد هيأت‌مديره كانون ميسر خواهد بود.

3-6. عليرغم اينكه تأمين مالي فعاليت‌هاي كارگروه جزو وظايف تشكيلاتي كارگروه نيست، تلاش اعضاي كارگروه مي‌بايد در جهت خود كفايي مالي كارگروه باشد. ليكن هر گونه مصوبه كارگروه كه منجر به بار مالي براي كانون شود، تنها پس از تأييد و تأمين اعتبار لازم از طرف هیأت مدیرۀ كانون اجرايي خواهد شد.

به بالای صفحه بردن